Typičtí účastníci

Konference Brand Management se rozhodně neomezuje jen na trh rychloobrátkového zboží – značky jsou dnes fenoménem, který napomáhá rozvoji všech segmentů trhu (nejen B2C, ale i B2B) a stále častěji se uplatňuje také v nekomerční sféře (v charitě, politice nebo v rámci různých vládních projektů).

Konference je proto určena pro všechny, kdo věří v sílu značek a jejich hodnotu pro firmy, společnost, komunity i jednotlivé spotřebitele. Rádi na ní přivítáme reprezentanty všech odvětví, firem podnikající na různých trzích buď jako „producenti" výrobků a služeb nebo jako jejich distributoři a obchodníci. Typickými účastníky Brand Managementu jsou samozřejmě také všichni dodavatelé služeb, technologií a výrobků, podporujících efektivní brand management. Jako v případě všech konferencí Blue Events se i Brand Management těší intenzivnímu zájmu novinářů z tradičních i nových médií. Věříme, že téma značek zaujme i zástupce neziskových organizací a veřejné správy z národní, krajské i lokální úrovně.

Z hlediska pozice ve firmě či instituci cílí Brand Management na reprezentanty středního managementu (Brand Manager/Director, marketingový manažer, obchodní ředitel apod.) a na specialisty (například produkt manažery, specialisty na výzkum trhu, marketingovou komunikaci marketing, category management apod.). Vzhledem ke strategickému významu značek však významnou část audience představují i top manažeři, ředitelé, členové představenstva či majitelé firem.

Konference Brand Management je plánována pro 300 až 350 účastníků.

Struktura účastníků Brand Management (2015 – 2016) podle pozice ve firmě a oboru činnosti

Graf1 nove cz

Graf2 nove cz

Jste zde: BRAND MANAGEMENT 2017 O konferenci Typičtí účastníci