Brand Management v médiích

Vstup na konferenci zahrnuje:
- Konferenční materiály
- Stravování a občerstvení specifikované v programu konference

Konferenční vložné nezahrnuje:
- Případné náklady na parkování či ubytování